blog

Ny folkelig organisation skal styrke arbejdet mod Lynetteholm

Udgivet:
Af: Sebbe Selvig

Processen bag Lynetteholmen er et lavpunkt i planlægningen i og omkring København. Et så stort og indgribende projekt med store konsekvenser for natur, klima og miljø bør ske på baggrund af en langt mere grundig proces med en reel inddragelse af borgerne og relevante eksperter og tid til at opstille og diskutere alternativer.

Gruppen af borgere samlet omkring facebooksiden Stop Lynetteholm har i weekenden dannet en ny forening: Byen for borgerne – Stop Lynetteholm. Mere end 14.000 følger nu de mange aspekter af kæmpeprojektet, som muligvis er en vindersag for de få, men som er en tabersag for borgerne. Vi vil ikke tillade, at der bliver solgt ud af vores natur, miljø og demokratiske indflydelse, som det er ved at ske med Lynetteholm Der er brug for en samling af kræfterne, og vi inviterer alle, der vil være med til at engagere sig i en bæredygtig byudvikling til at slutte op bag vores initiativ.

Foreningen blev dannet på en stiftende generalforsamling søndag den 24. april Foreningen vil arbejde ud fra tre overordnede vinkler på byens udvikling og på Lynetteholm:

  • Vi arbejder for et bæredygtigt København i en GRØN HOVEDSTADSREGION for vores egen og de næste generationer.
  • Vi vil skabe en bevægelse FOR DEMOKRATI OG BORGERINDDRAGELSE i planlægningen af vores, byens og regionens fremtid, som bygger på en positivt formuleret og fælles bæredygtig vision.
  • Vi arbejder for, at hovedstaden indgår i et åbent og forpligtende samarbejde med Sverige og lande i Østersøregionen om klima og havmiljøet og bevarelse og genopretning af Øresund, Køge Bugt og Østersøens som vores fælles historiske arv og naturressource.

Foreningen er en tænketank og en platform for aktiviteter, der skal være modvægt til den magtkoncentration, der bl.a. er samlet i By & Havn med tilhørende netværk. Hvor kredsen omkring Lynetteholm satser på lukkede processer, insisterer vi på åbenhed og på at bringe den faglige kritik af projektet frem i offentligheden.

”- Med den ny forening bringer vi kampen for et bæredygtigt København til et nyt positivt niveau. Vi er imod Lynetteholm, fordi vi er FOR demokrati og borgerinddragelse og transparens i de politiske beslutningsprocesser om byens udvikling og dens natur og miljø”, siger Kim Hjerrild, der er talsperson, når foreningen bliver lanceret på konferencen Fremtidens Øresund, som afholdes på Christiansborg den 30. april. ”Vores udgangspunkt er lokalt, men vi rækker ud mod de mange tilsvarende initiativer, der findes i vores region, nationalt og internationalt, hvoraf flere er med på konferencen”

Det første arrangement herefter bliver ”Naturens Dag” d. 5. juni, hvor vi sammen med andre danske og svenske organisationer vil sætte fokus på havmiljøet i Øresund. I den nærmeste fremtid er vi klar med en opfordring til medlemskab og med en invitation til at deltage i de forskellige aktiviteter, som foreningen vil gennemføre.

Foreningens bestyrelse består af: Nicholas Woolhead, formand og stud. scient. pol.; John Andersen, professor; Kim Benzon, sekretariatsleder; Kathrine Hammerich, lektor; Per Henriksen, arkitekt og tidl. miljøpolitisk rådgiver; Lone Johnsen, strategisk rådgiver og Kim Hjerrild, tidl. MB, programleder.

Kontakt vedr. foreningen rettes til Kim Hjerrild, tlf 6037 7221. Spørgsmål vedr. konferencen d. 30.4. rettes til Lone Johnsen, tlf. 2211 2740.

Bliv medlem